Privacyverklaring Zolenopmaat.nl

Zolenopmaat.nl, gevestigd aan Jacoba van Beyerenlaan 24, 2391 EH Hazerswoude-Dorp, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zolenopmaat.nl

Adres:                   Raadhuisplein 3,

                 2391 BJ Hazerswoude-Dorp,

Land:                    Nederland

Telefoon:             0172-587103

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zolenopmaat.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door de reden in te vullen waarom u steunzolen bestelt
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Informatie over uw gezondheid als u deze verstrekt bij de reden waarom u steunzolen bestelt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zolenopmaat.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling,
 • Het afhandelen van de opdracht: de op maat gemaakte inlegzolen,
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • U te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten,
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (afdrukformulieren en de uiteindelijk op maat gemaakte steunzolen).

Daarom zijn velden met een * verplicht. Mocht u bepaalde gegevens niet willen verstrekken, kunnen wij de opdracht helaas niet uitvoeren.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zolenopmaat.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van zolenopmaat.nl) tussen zit.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zolenopmaat.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens een bewaartermijn van 3 jaar. De reden hiervan is, dat mocht u beslissen een extra steunzool te bestellen, kunnen wij met behulp van deze gegevens een exact identieke steunzool voor u maken.

Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen opdracht met u tot stand is gekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zolenopmaat.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Doordat u uw gegevens via de website aan ons doorgeeft, staan uw gegevens ook op de server van de hostpartij Mijnwebwinkel. Hier hebben wij een verwerkersovereenkomst mee afgesloten dat zij geen gegevens van ons mogen gebruiken voor eigen doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zolenopmaat.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door zolenopmaat.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zolenopmaat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zolenopmaat.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zolenopmaat.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zolenopmaat.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zolenopmaat.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Zolenopmaat.nl via info@zolenopmaat.nl.

© 2015 - 2024 Zolenopmaat.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel